Bugun...
istanbul evden eve nakliyatreplika saatbahcelievler evden eve nakliyat

duzce satilik daire

pendik evden eve nakliyat

/a>
İŞÇİNİNİHBAR(BİLDİRİM) SÜRESİNİ 6 HAFTA AŞAN DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE FESİHTEDİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Erdoğan KAYA ...
 
 

İşverenin haklı nedenle fesih hakkına ilişkin düzenleme İş Kanununda[1] 25 inci maddesinde yer almaktadır. Maddede düzenlenenhaklı nedenle fesih hallerinden biri de“işçinin devamsızlığının çalışma süresine göre belirlenen ihbar süresini[2] 6 hafta aşması” halidir. Ancak söz konusu fesihte dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar söz konusudur. Aksi takdirde fesih geçersiz hale gelecektir.

 

İŞÇİNİN KASTINDAN YA DA DERLİ TOPLU OLAMAYAN YAŞAYIŞINDAN KAYNAKLANAN DEVAMSIZLIKLARIN NE KADAR SÜRMESİ DURUMUNDA İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKI SÖZ KONUSUDUR?

 

 İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi halinde işveren iş akdini haklı nedenle feshedebilecektir[3]. Bu halde işçinin kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple hastalığa yakalanması ya da engelli hale gelmesi nedeniyle devamsızlığından işverenin fesih hakkı söz konusu olmaktadır. Görüldüğü üzere bu durumda devamsızlık kısa süreli olsa da işverenin fesih hakkı söz konusu olmaktadır.

 

İŞÇİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR SEBEP OLMASA DA DEVAMSIZLIK İHBAR SÜRESİNİ 6 HAFTA AŞARSA İŞVERENİN FESİH HAKKI

 

 İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumudışındaki sebeplerlehastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerdeki devamsızlığın işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar süresini altı hafta aşmasından sonra doğar[4].

 

DEVAMSIZLIK SÜRESİNİN KESİNTİSİZ OLMASI GEREKİR

 

İşverenin, ihbar süresini 6 hafta aşan devamsızlık nedeniyle fesih yapılabilmesi için söz konusu devamsızlığın aralıksız olması gereklidir. Aksi takdirde bu sebebe dayalı yapılan fesih geçersiz olacaktır.

 

KonuyailişkinYargıtay 9. H.D. nin vermis olduğukararda ;  “… karar gerekçesinde davacının ihbar süresinin 8 hafta olduğu, 8 haftayı aşan rapor aldığı için feshin haklı olduğu ifade edilmişse de, ihbar süresi 8 hafta + 6 haftayı aşan kesintisiz rapor durumda fesih imkanının doğacağı, dosya içeriğine göre davacının raporlarının kesintili olduğu anlaşılmaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır. … Feshin GEÇERSİZLİĞİNE vedavacının İŞE İADESİNE … Kesinolarakoybirliğiile 21/04/2016 günükararverildi.” denilmiştir[5].

 

İHBAR SÜRESİNİ 6 HAFTA AŞMAMA DURUMUNDA YAPILAN FESİH GEÇERSİZ OLACAKTIR

 

İşçinindevamsızlığınınihbarsüresini 6 haftaaşmamasıdurumundayapılanfesihgeçersizolacaktır. Bu nedenle de işçininbunadayalıolarakaçacağıişeiadedavasının da kabulüsözkonusuolacaktır.

 

Yargıtay 9. H.D. ninkonuyailişkinvermişolduğukararda; “Dosyaiçeriğinegöredavalıişverenindavacıişçininişsözleşmesini 4857 sayılıİşKanunu’nun 25/I maddesiuyarıncaihbarsüresini 6 haftaaşanraporaldığıgerekçesiylefeshettiği, ancakdavacıişçininsavunmasınınalınmadığı salt bunedenlefesihgeçersizolduğugibikarargerekçesindedavacınınihbarsüresinin 6 haftaolduğuifadeedilmişse de davacınınkıdeminin 3 yıldanfazlaolduğuihbarsüresinin 8 haftaolduğu, ihbarsüresi 8 hafta + 6 haftayıaşandurumdafesihimkanınındoğacağı, dosyaiçeriğinegöredavacının 31.07.2014-29.10.2014 tarihleriarasındakesintisizraporkullandığı, busürenin 14 haftayı (98 günü) da aşmadığıanlaşılmaktadır. Bu şekildefesih 4857 sayılıİşKanunu'nun 18/3-1 maddesiuyarıncageçersizdir.Davanınkabulüyerineyazılışekildereddihatalıdır.” denilmiştir[6].

 

Av. Erdoğan KAYA

İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

 

[1] 4857 s. İş Kanunu.

[2]Bildirim sürelerine ilişkin düzenleme 4857 s. İş Kanununda 17 nci maddede mevcuttur.

[3]4857 s. İş Kanunu madde 25/I.

[4]4857 s. İş Kanunu madde 25/I.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

[5] 2015/29085 E. , 2016/10084 K. Sayılı ve 21.04.2016 tarihli kararı.

[6] 2015/22646 E. , 2015/32991 K. Sayılı ve 19.11.2015.Bu yazı 2940 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI